Stúpa osvícení

Co je stúpa?

Buddhistická stúpa svým tvarem symbolizuje dokonalou podstatu mysli a je symbolem klidu, míru a prosperity.

Stúpy nám připomínají, že mysl každého člověka je zdrojem nadčasových, dokonalých vlastností, jako jsou soucit, neohroženost a radost. Aby se tyto vlastnosti naplno projevily, je třeba je rozvinout. Stúpy umožňují získat inspiraci a důvěru, že plný rozvoj, osvícení a dosažení trvalého štěstí jsou možné.

„Stúpy silně ovlivňují naši mysl na vědomé i nevědomé úrovni. Soustředí naši pozornost na všechno, co je skutečně dobré a co přináší opravdový rozvoj.“

lama Ole Nydahl


Stúpa osvícení

Tradičně existuje osm druhů stúpy, které připomínají důležité události v životě historického Buddhy Šákjamuniho – stojí např. na místech, kde se Buddha narodil, dosáhl osvícení a předal poprvé učení. V Těnovicích stojí Stúpa osvícení.

Sám Buddha ještě za svého života předal instrukce, jak stúpy stavět. Každá jednotlivá část stúpy nese mnoho významů a je ztělesněním mnoha úrovní Buddhova učení. Hlavní části stúpy znázorňují živly, ze kterých je stvořeno naše tělo, ale i celý svět – zemi, vodu, oheň, vzduch a samotný prostor. Každá úroveň stúpy symbolizuje krok na cestě k plnému rozvoji mysli – osvícení. O symbolice a historii stúp se více dočtete v tomto článku Wojtka Kossowského.

První stúpa v Česku

Stúpa osvícení byla postavena a inaugurována v neděli 14. září 2014 jako historicky první buddhistická stúpa v Česku. Inaugurace se zúčastnily tisíce buddhistů z Česka i ze zahraničí. Stúpa je dárkem pro všechny, kteří ji navštíví, šíří do svého okolí štěstí a harmonii. Slouží jako inspirativní místo pro meditaci a dobrá přání.

Z čeho je stúpa vyrobena?

Stúpa je postavena ze žuly. Jde o první stúpu v Evropě, která je sestavena z kamenných bloků bez betonové konstrukce. Tvarem, který je v dolní části široký a nahoře se zužuje, připomíná sedícího Buddhu. Stúpa je naplněna symboly těla, řeči a mysli všech buddhů, tzn. soškami, texty a relikviemi, srolovanými mantrami a reliéfy.

Doporučení pro návštěvníky

Doporučujeme u stúpy meditovat nebo říkat mantry, dělat přání pro dobro druhých nebo podle buddhistické tradice obcházet stúpu po směru hodinových ručiček.
Prosíme návštěvníky, aby pro cestu ke stúpě využívali pouze trasu vedoucí od parkoviště a zpět a respektovali klidnou atmosféru místa. I ve všední dny zde probíhají meditace v ústraní.

Stavbu stúpy vedl buddhistický lama Šerab Gjalcchen rinpočhe z Nepálu. 

V Asii se stúpy staví již více než 2 500 let. Mnoho z nich již stojí také u nás na Západě. V Evropě postavil více než dvacet stúp významný lama linie Kagjü Lobpön Ccheču rinpočhe, včetně největší stúpy v Evropě, která stojí ve španělské Benalmádeně. Lama Šerab Gjalcchen rinpočhe pokračuje v jeho aktivitě.