Historie centra

2021

Ve druhém roce pandemie proběhla návštěva Lamy Oleho v podobném stylu jako loni. Po tři víkendy jsme si užívali jeho přítomnost a naslouchali vysvětlení mahámudry. Kromě skvělých přednášek nám Lama během svého pobytu zanechal také mnoho rad ohledně dalšího rozvoje centra.

2020

V období pandemie koronaviru přijel Lama Ole předat svým žákům učení mahámudry 3. Karmapy, mahámudru Tilopy, mahámudru 16. Karmapy a také mahámudru Náropy. V Těnovicích strávili se ženou Anne celý měsíc. Centrum bylo zkušebním místem, jak organizovat přednášky a streaming v podmínkách probíhající celosvětové pandemie.

2019

Lama Ole předává tři texty mahámudry (od 3. Karmapy, Tilopy a Lamy Šanga). Magickou atmosféru kurzu je možné si připomenout v nahrávkách aplikace DW Awareness.

Téhož roku v Těnovicích proběhla svatba Lamy Oleho s Anne. Svatební obřad provedl místostarosta Spáleného Poříčí pan Čížek. Celá slavnostní událost měla jedinečnou atmosféru.

2014

Šerab Gjaltsen rinpočhe za přítomnosti Lamy Oleho vede stavbu a inauguraci Stúpy. Těnovická Stúpa osvícení se tím stává první řádně inaugurovnou stupou v České republice. Rinpočhe zároveň předává iniciaci na Guru rinpočheho.

2013

Ceremonie otevření země se Šerabem Gjaltsenem rinpočhem. Její součástí byla také ohňová púdža jako příprava pro stavbu stúpy.

2012

Marpa kurz Lamou Olem a Šerabem Gjaltsenem rinpočhem, který nám předává podrobný Marpův životopis a dále iniciaci na tohoto tibetského držitele naší linie. Lama Ole vede večerní přednášky a předává nám sliby bodhisattvy.

2011

Poslední kurz Phowy v Těnovicích. Všechny tyto kurzy probíhaly tradičně vždy po třech tříhodinových sezeních každý den s intenzivním množstvím vysvětlení a odpovědí na otázky.

2010

Ngöndro kurz s Lamou Olem Nydahlem. Jako vždy inspirující a naplňující.

2009

V tomto roce poprvé navštěvuje těnovické retreatové centrum držitel naší linie 17. Karmapa Thaye Dordže. Předává nám Samantabhadru, Krále přání pro vznešené a dokonalé jednání a také iniciaci na Milující oči. Také Karmapovi rodiče Mayum a Mipham rinpočhe tráví čas v našem centru a předávají nám požehnání.

2008

V tomto na události bohatém roce proběhl v Těnovicích Milaräpa kurz se Šerabem Gjaltsenem, jehož součástí byla i Přípravná cvičení s Lamou Olem. Rinpočche nám předal iniciaci na proslulého jogína Milaräpu a učení o jeho životě. Byla to historicky první iniciace v tomto retreatovém centru. Zároveň se pomalu naplňuje vize o realizaci těnovické stúpy. Lamové vybírají místo pro stavbu Stúpy osvícení.

2007

Dostali jsme novou příležitost organizovat Phowu s Lamou Olem. Na rozdíl od minulého kurzu Phowy před dvěma lety tentokrát vše proběhlo výborně. Kurzu se zúčastnilo 1800 lidí.

2006

V tomto roce pořádáme kurz Mahámudry 3. Karmapy vedený Lamou Olem. Lama nám podal velmi podrobné komentáře k jednotlivým veršům a sdílel tak s námi svůj hluboký vhled do jejich významu. Kurz probíhal během úplňku a za účasti Hannah Nydalové. Byla to její poslední návštěva České republiky.

2005

Následuje další kurz Phowy s Lamou Olem, který provázela nedostatečná připravenost některých nových účastníků na tuto praxi. Lama nám proto znovu důrazně vysvětlil jedinečnost tohoto učení a na konci kurzu přidal ještě jedno sezení.

2003

Tento rok přednáší na přání Lamy Oleho po jeho zranění při seskoku padákem zahraniční cestující učitelé. Do dějin tak vstupuje první Malý letní kurz (MLK), který poté pořádáme každoročně.

2001

Probíhá kurz Přípravných cvičení s Lamou Olem. Hannah Nydahl zároveň předává vysvětlení meditace na 8. Karmapu. Vize těnovické stúpy se začíná rýsovat. Zakládáme stavební spoření pro její financování. Těnovice mají svou první stúpu, byť pouze polystyrenovou.

2000

Lama Ole Nydahl předává mahámudru 3. Karmapy v nabitém přednáškovém stanu.

1999

Probíhá první Phowa v Těnovicích. Roztržený přednáškový stan vchází do dějin českého buddhismu. Kurz nakonec proběhl dílem na louce blízko stanu, dílem v tělocvičně v nedalekém Spáleném Poříčí.

1996

V západočeských Těnovicích. Nově vzniklému centru dává jméno Karma Öser Ling, což v překladu znamená Paprsek nejvyššího požehnání.