Místo

Díky vaší stabilní a cílené práci se zde objevil nový rozměr soustředěnosti a síly. Naše místo v Těnovicích má velký význam a může přinést užitek mnoha lidem,“ napsal lama Ole Nydahl v září 2001.

Těnovice byly pro stavbu meditačního centra vybrány v roce 1996 lamou Ole Nydahlem, protože mají mnoho výhod. Leží uprostřed Evropy, jsou snadno dostupné z okolních zemí a jsou obklopené krásnou přírodou. Najdete je asi 25 kilometrů jihovýchodně od Plzně. Pozemky leží na vrcholku kopce s nádherným panoramatickým výhledem do krajiny. Ze severu jsou chráněné lesem, na jehož okraji se nachází významný krajinný prvek – Těnovická skála.

Get well rubbing

panorama 1panorama 2panorama 3panorama 4

Od roku 1996 až do současnosti jsme zde získali několik hektarů půdy a další máme v užívání. Velmi brzy byly navázány dobré vztahy nejen s lokálními úřady, ale hlavně s místními obyvateli. Naše pozemky a okolí Těnovické skály pro ně byly a doufáme, že i zůstanou oblíbeným cílem procházek. Mnozí z nich se stali našimi přáteli a mnohokrát nám významně pomáhali při organizování kurzů nebo poskytování zázemí.

Buddhistická centra nejsou zdaleka jen domy nebo pozemky, ale hlavně lidé, kteří je navštěvují. Těnovické centrum v tomto smyslu není výjimkou. Vzniklo s cílem umožnit  rozvoj všem, kteří zde meditují, pracují na jeho výstavbě, udržují ho nebo ho podporují finančně. Vše, co zde bylo dosud vybudováno, je výsledkem společné práce, jejíž motivací je přátelství, idealizmus a přání být prospěšný druhým.