Historie projektu

Těnovické centrum pro meditaci v ústraní má za sebou více než desetiletou historii.

1997
Zahájení projektu nákupem prvních pozemků.

hp-tenovice-sunrisehp-zarive-nebedscn1473dscn3907a

1998
Také v následujícím roce jsme podepsali smlouvu na koupi pozemků

1999
První letní kurz v Těnovicích – Phowa 1999

hp-phowa-09hp-phowa-iiihp-phowa-iahp-phowa-09-iia

2000
Vybudovali jsme 600 metrů dlouhou elektrickou přípojku. V létě se konal letní kurz – Mahámudra 2000

hp-pripojka-iaobr312obr106hp-mahamudra-ii

2001
U lesa jsme postavili první malý dřevěný domek, který dnes po velké rekonstrukci slouží jako retreatová chatka. Přikoupili jsme další část pozemků a získali stavební povolení pro stavbu hlavní budovy centra. Konal se Meditační kurz 2001.

hp-chaticka-iiobr057obr063hp-2001-dalsi-pozemky

2002
Položili jsme  elektrorozvodnou síť. A na podzim jsme položili základy domu.

hp-zaklady-domku-ihp-zaklady-domku-iiahp-zaklady-domku-iiihp-zaklady-domku-ii

2003
Hrubá stavba byla dokončená v první polovině roku. Následovalo dobudování inženýrských sítí a kanalizace. Začátkem léta centrum dostalo střechu a okna a kromě toho byla vyhloubena studna. Konal se Letní meditační kurz 2003.

hp-stavba-domku-2003-iihp-stavba-domu-2003-ivhp-stavba-domku-2003-vihp-stavba-domku-2003-vii

2004
Během léta jsme dokončili interiér a na podzim bylo zprovozněno topení. Koupili jsme část příjezdové cesty. Také se konal historicky první Malý letní kurz – MLK.

hp-stavba-domu-2004-ihp-stavba-domu-2004-ivhp-stavba-domu-2004-iihp-cesta

2005
Zrekonstruovali jsme retreatový domek, vyhloubili studnu a zavedli internet. Konal se druhý ročník MLK a hned po něm velký letní kurz – Phowa 2005. Dům jsme zateplili a omítli a upravili podkroví.

hp-rekonstrukce-chatky-05hp-2005hp-2005-podkrovihp-2005-podkrovi-i

2006
Zkouladovali jsme dům a ve stejném roce jsme zahájili práce na projektu rozšíření areálu MC. Proběhl další ročník MLK a kurz Mahámudry 2006.

hp-2006-iihp-2006-iiihp-2006-dum-ihp-2006-iv

2007
Bylo zahájeno územní řízení pro rozšíření areálu meditačního centra. Získali jsme pozemky dnešního parkoviště. Konal se 4. MLK a letní kurz – Phowa 2007

2008
Zrekonstruovali jsme příjezdovou cestu a úspěšně proběhlo UR pro rozšíření areálu. Konal se 5. ročník MLK. Mimořádnou událostí byl letní kurz s Lamou Olem a Sherabem rinpočhem, který zde byl poprvé a předal nám iniciaci Milaräpy.

hp-kurz-2008-sherab-rinpochehp-kurz-2008-iniciacehp-kurz-2008-iniciace-ihp-kurz-2008-misto-stupy

2009
Po třech letech jednání s úřady jsme získali stavební povolení pro projekt rozšíření areálu MC. Zahájili jsme stavbu sprch a skladu, nakoupili další pozemky a spustili nové internetové stránky. Se začátkem roku začaly také příprvy na jednu z nejvýznamnějších událostí v historii Těnovic – návštěvu 17. Karmapy Thaje Dordžeho.

hp-2009-stavba-ivhp-2009-stavba-iiihp-2009-projekthp-2009-projekt-i

2010
Tento rok byl opět ve znamení stavebního nadšení.  Zahájili jsme stavbu tří zbývajících meditačních chatek u lesa a multifunkční dílny za hlavním domem. Konal se kurz s lamou Olem zaměřený na čtyři přípravná cvičení a malý letní kurz, jehož zářivým hostem byla Caty Hartung.

2011
Na stavbě všech chatiček a skladu se pracovalo celý rok, od jara do podzimu. Prostor k realizaci našly všechny stavební profese od zedníků a tesařů po instalatéry, klempíře a elektrikáře, většinu z nich jsme zajistili z vlastních řad. Lama Ole nám věnoval kurz Phowy, na kterém se sešto téměř 2500 tisíce účastníků, a malý letní kurz ozdobila večerní přednáškou Zsuzsa Koszegi.

2012
Šerab Gjlcchen rinpočhe předal během velkého letního kurzu tantrickou iniciaci na držitele naší linie Marpu „předkladatele“. Malý letní kurz se uskutečnil až na podzim, chladné počasí prověřilo skutečnou odhodlanost Oleho žáků. Probíhaly dokončovací práce na meditačních chatkách.

2012_07_Tenovice_9059_rJSM2012_07_Tenovice_8387_rJSM2012_07_Tenovice_8710_rJSMIMG_9216

2013
Rok 2013 byl nejvýznamnějším mezníkem pro postavení stúpy v Těnovicích. V červenci zde vedoucí celého projektu, Šerab Gjalcchen rinpočhe, provedl rituál „ohňové púdžy“. Proběhl již 10. ročník Malého letního kurzu. Na jaře jsme kolaudovali dokončené objekty.

9384325064_ef01db4d0f_c9381536915_352742c006_c9258860390_18ecda4f81_c9256161805_d956f6dd49_z

2014

Samozřejmě stavba a inaugurace stúpy osvícení pod vedením Šeraba Gjalcchena rinpočheho, který přípravami strávil v Těnovicích téměř celé září! Této vrcholné akce předcházelo několik jarních a letních brigád a kopání základů. Na jaře proběhl meditační víkend s cestujícím učitelem Gerdem Bollem.

2015

V zimě se již tradičně konal uzavřený retreat 8. Karmapy. Probíhaly udržovací práce celého areálu.  Byla zahájena postupná rekonstrukce meditačních chatek kvůli nežádoucím průsakům. Podkroví bylo rozděleno příčkami a vznikl nový prostor pro rezidenty. Také byl schválený další postup a časový harmonogram úprav okolí stúpy včetně parkoviště pro návštěvníky. 12. ročník MLK byl přesunutý na září.

2016

Začátek roku byl i letos ve znamení 8. Karmapy. Několik meditačních víkendů s našimi i zahraničními cestujícími učiteli nabídlo skvělou příležitost pro meditaci a k načerpání nových informací. Vrcholem tenovické sezóny se stal nas Malý letní kurz. Začal vznikat projekt na úpravu okolí stúpy a vybudování parkoviště a také jsme se rozhodli napojit meditační chatky na náš hlavní zdroj vody. Koncem roku jsme nechali instalovat filtrační zařízení na vodu ze studny.  Od jara do zimy také probíhala náročná rekonstrukce chatek.