Co je stúpa

Stúpa je speciální stavba, která bytostem připomíná dokonalou podstatu mysli, která je všem vlastní. Symbolizuje tělo meditujícího Buddhy a tomu  odpovídá její vnější i vnitřní struktura.

Staví se a plní podle přesných tradic, musí mít správnou vnější formu, náplň a také je potřeba ji aktivovat. Dovnitř se dávají tisíce požehnaných buddhistických objektů. Patří k nim např. malé sádrové odlitky stúp a forem buddhů (tzv. tsa-tsa), které vyrábějí laičtí praktikující z dané země (za pomoci přátel ze zahraničí).

Existují různé formy stúp. Těch 8 nejdůležitějších souvisí s životem a smrtí Buddhy Šakjámuniho – stojí např. na místech, kde se Buddha narodil, dosáhl osvícení a předal poprvé učení (Sarnáth). Stúpy nyní nejsou jen výsadou Východu, ale mnoho z nich jich stojí také u nás na Západě. Přes 20 stúp v Evropě postavil významný lama linie Kagjü Lobpön Ccheču rinpočhe. Velmi významná je Stúpa osvícení ve Španělsku, která byla posledním projektem Lobpöna Ccheču a byla dostavěna po jeho smrti. Stavbu “naší” stúpy povede Šerab Gjalcchen rinpočhe z Nepálu.

Každá část stúpy má svou symboliku. Základ a špička jsou vždy stejné. Jen prostřední část mezi horní zaoblenou částí (nazývanou bumpa) a spodním podstavcem mohou mít různou podobu. Hlavní části stúpy znázorňují živly, ze kterých je stvořeno naše tělo, ale i celý svět- zemi, vodu, oheň, vzduch a samotný prostor. Každá jednotlivá část nese více významů a je ztělesněním mnoha úrovní Buddhova učení.

Stúpa osvícení je veřejným místem. Návštěvníci mohou u stúpy dělat přání pro dobro ostatních, meditovat a obcházet ji po směru hodinových ručiček, což má pozitivní vliv na mysl.