Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü

Buddhismus vznikl v Indii před cca 2500 lety. Díky významným mistrům se objevila řada buddhistických škol. Učení Buddhy při tom vždy měnilo svůj projev tak, aby vyhovovalo praktickým potřebám lidí. Tento proces se potvrzuje i v Evropě. Jen těžko by se zde mohlo rozvíjet něco exotického a cizího.

Chcete-li se dozvědět více o tom, co učil Buddha, jaké jsou druhy buddhismu, proč jsou Buddhova učení na úrovni Diamantové cesty tak zajímavá dnes na Západě? Zajímá vás princip meditací, kdo je Karmapa, lama Ole Nydahl a další hlavní učitelé linie Karma Kagjü?

Informace na tato a další zajímavá témata naleznete na hlavních stránkách BDC v Česku www.bdc.cz a dalších souvisejících stránkách.

Hlavní stránky BDC v Česku:

Další zajímavé samostatné stránky:

  • Karmapa – nejdéle se vědomě znovuzrozující tibetský lama
  • Lama Ole Nydahl – pravděpodobně nejznámější západní buddhistický učitel