Přípravy na MLK

26.06.2017  Akce

Národní meditační  kurz se rychle blíží. To také vždy znamená areál připravit. Posekat a uklidit pozemek nebo zprovoznit technologie. Tento víkend zde bylo mimořádně živo, a to jak přes den tak i v noci. Práce se nezastavují ani na generální opravě meditačních chatek, budování parkoviště ani na úpravě zpevněné arealové komunikace. Vice v galerii.